Kvalitetssikring

Team Trafikkskole Sandnes og Stavanger

Kvalitetssikring

Undervisningsplanen er vår kvalitetssikring av den opplæring som gis ved TEAM trafikkskole. 

Skolen har undervisningsplan for hver førerkort klasse det gis opplæring i.

Planen er tilgjengelig ved skolekontoret for gjennomsyn.  Ta kontakt med skolekontoret vårt.

Ta kontakt

Adresse

Hoveveien 1

4306 Sandnes

516 24 513

post@teamtrafikkskole.com

Messenger